คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Ram Talk #1 มา Remake “ตัวตน” และ “องค์กร” หลังวิกฤตโควิด โดย คุณ สันติธาร เสถียรไทย

จัดโดย RuTor

Ram Talk #1 มา Remake “ตัวตน” และ “องค์กร” หลังวิกฤตโควิด โดย คุณ สันติธาร เสถียรไทย

Social Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

จัดโดย RuTor

Related Posts