คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Ram Talk #2 “อนาคตอุดมศึกษาไทย” โดย นพ.อุดม คชินทร

จัดโดย RuTor

Ram Talk #2 “อนาคตอุดมศึกษาไทย” โดย นพ.อุดม คชินทร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

Social Share

จัดโดย RuTor

Related Posts