คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Ram Talk #2 “อนาคตอุดมศึกษาไทย” โดย นพ.อุดม คชินทร

จัดโดย คณะสื่อสารมวลชน

Ram Talk #2 “อนาคตอุดมศึกษาไทย” โดย นพ.อุดม คชินทร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

Social Share

จัดโดย คณะสื่อสารมวลชน

Related Posts