คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Ram Talk #3 ร่วมรำลึกถึงท่านติช นัท ฮันห์ ผ่านหลักคิดและคำสอนเรื่องความรักและสันติภาพ โดย คุณสันติสุข โสภณสิริ

จัดโดย RuTor

Ram Talk #3 ร่วมรำลึกถึงท่านติช นัท ฮันห์ ผ่านหลักคิดและคำสอนเรื่องความรักและสันติภาพ โดย คุณสันติสุข โสภณสิริ
ดำเนินรายการโดย รศ.สุระชัย ชูผกา

Social Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

จัดโดย RuTor

Related Posts