คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Ram Talk 4 ชวนคุยกับนักการตลาดออนไลน์ ในหัวข้อ “ขายออนไลน์ให้ได้ 100 ล้าน” ด้วย Digital Marketing โดย คุณสรศักดิ์ วิจิตรวรศานต์

จัดโดย คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Ram Talk ชวนคุยกับนักการตลาดออนไลน์ ในหัวข้อ “ขายออนไลน์ให้ได้ 100 ล้าน” ด้วย Digital Marketing Ram Talk ชวนสนทนากับ คุณสรศักดิ์ วิจิตรวรศานต์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (สายงานดิจิทัล) บริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่จะมาเจาะลึกถึงกลเม็ด เคล็ดลับ และความรู้พื้นฐานของการตลาดิจิจทัล (Digital Marketing) และวิธีการที่จะทำอย่างไรให้ “ขายออนไลน์ให้ได้ 100 ล้าน

Social Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

จัดโดย คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Related Posts