คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Ram Talk 6 ชวนพูดคุยในประเด็นกฏหมาย PDPA หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

จัดโดย RuTor

Ram Talk 6 ชวนพูดคุยในประเด็นกฏหมาย PDPA หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะเริ่มใช้ 1 มิ.ย. 65 นี้ โดย อาจารย์ ปิยากร เลี่ยนกัตวา อาจารย์ประจำภาควิชากฏหมายพาณิชย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อะไรคือสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับกฏหมายนี้ ใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง และผู้ผลิตสื่อหรือสื่อมวลชน จะต้องเข้าใจกฏหมายนี้ในมุมไหนบ้าง

 

Social Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

จัดโดย RuTor

Related Posts