คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Ram Talk 7 “เคล็ดลับการเรียนวิชาด้านกฎหมายและการสอบเนติบัณฑิตให้ประสบความสำเร็จ”

จัดโดย คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Ram Talk 7 #รามทอล์ค ร่วมพูดคุยในหัวข้อ “#เคล็ดลับการเรียนวิชาด้านกฎหมายและการสอบเนติบัณฑิตให้ประสบความสำเร็จ” มาฟังเคล็ดลับเด็ด ๆ จากจากคุณเอษรา ขุนทอง บัณฑิตรามคำแหงที่สอบเนติบัณฑิตได้ในวัยเพียง 19 ปี ร่วมพูดคุยโดย ผศ.ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ 7 มิ.ย. 2565.

Social Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

จัดโดย คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Related Posts