คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

? Ram Talk อุตสาหกรรม Metaverse กับโอกาสของไทย

จัดโดย RuTor

Ram Talk อุตสาหกรรม Metaverse กับโอกาสของไทย ร่วมพูดคุยกับ คุณกุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Thailand e-Business Center และเลขาธิการสมาคมดิจิทัลไทย เปิดมุมมองถึงความพร้อมของไทย ถึงโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการทำ Metaverse การเตรียมความพร้อมของการเรียนระดับอุดมศึกษากับ Metaverse รวมถึง โอกาสในการหารายได้ ในวันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 11.00 – 12.00 น. รับชมออนไลน์ผ่านทาง PR Ramkhamhaeng University และ Youtube Channel : Ramkhamhaeng University

Social Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

จัดโดย RuTor

Related Posts