คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

RAM TALK 8 การบริหารงานอุดมศึกษาภายหลังสถานการณ์โควิด-19

จัดโดย RuTor

รามทอล์ค ขอเชิญฟังในหัวข้อ การบริหารงานอุดมศึกษาภายหลังสถานการณ์โควิด-19 โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ อุดม คชินทร อดีตรัฐมนตรีข่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันฉายภาพพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาหลังโควิด-19 ผู้บริหาร ผู้สอน ต้องเตรียมพร้อมอย่างไรหลังจากนี้

Social Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

จัดโดย RuTor

Related Posts