คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

การสร้างสรรค์ภาพยนตร์ เรื่อง “รูปเก่า”

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

คำสำคัญ :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

รายงานสืบเนื่องจากที่ประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 13 เครือข่ายนิเทศศาสตร์ และสมาคมธุรกิจภาพถ่าย

บทคัดย่อ :

เอกลักษณ์ อนันตสมบูรณ์. (2566).การสร้างสรรค์ภาพยนตร์ เรื่อง “รูปเก่า” รายงานสืบเนื่องจากที่ประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 13 เครือข่ายนิเทศศาสตร์ และสมาคมธุรกิจภาพถ่าย 13 กรกฎาคม 2566 หน้า 130

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

การสร้างสรรค์ภาพยนตร์ เรื่อง “รูปเก่า”