คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจัดนิทรรศการ จำนวน 1 ภาพ ดังนี้ 1.พระมอญบิณฑบาต

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

คำสำคัญ :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ "มนุษย์ในสภาวะปกติใหม่ : ความหวังและความอยู่รอด" ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 19-21 เมษายน 2565

บทคัดย่อ :

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจัดนิทรรศการ จำนวน 1 ภาพ ดังนี้

  1. พระมอญบิณฑบาต

 

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจัดนิทรรศการ จำนวน 1 ภาพ ดังนี้ 1.พระมอญบิณฑบาต