คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจัดนิทรรศการ จำนวน 4 ภาพ ดังนี้ 1.ชอปปิง 2.สด 3.เรือโดยสาร 4.อัมพวา

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

คำสำคัญ :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “โลกกลางคืนความสวยงามของวิถีชุมชน Night World of Beauty Community” ณ Communication Arts Gallery มหาวิทยาลัยรังสิต 13-15 พฤษภาคม 2563

บทคัดย่อ :

ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจัดนิทรรศการ จำนวน 4 ภาพ ดังนี้

  1. ชอปปิง
  2. สด
  3. เรือโดยสาร
  4. อัมพวา

 

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจัดนิทรรศการ จำนวน 4 ภาพ ดังนี้ 1.ชอปปิง 2.สด 3.เรือโดยสาร 4.อัมพวา