การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ TCAS66 รอบที่ 2 โควตา (Quota)

TCAS66-Quota

ประกาศคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2566 TCAS66 รอบที่ 2 โควตา (Quota)

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านระบบ TCAS รอบ 2

 

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ประกาศจากทางสาขา

กิจกรรมของทางสาขา