คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กิจกรรม “เสริมศักยภาพเพื่อความพร้อมในการทำงาน” วันที่ 2

เสริมสร้างปี 3 15-๒๐๐๑๑๕-0025

สนุกสนานพร้อมความรู้เต็มอิ่มในวันที่ 2 ของกิจกรรม “เสริมศักยภาพเพื่อความพร้อมในการทำงาน” กิจกรรมที่ความรู้เน้น ๆ ให้นักศึกษานำไปปรับใช้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

โดยในช่วงแรกเป็นเคล็ดลับการเขียนใบสมัครงาน (CV) สำหรับการสมัครงานแบบปัง ๆ โดย อ.วิชชุตา มังคะลี

ส่วนช่วงที่ 2 เป็นการบรรยายโดย อ.ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์ ในหัวข้อ “สัมภาษณ์อย่างไรไม่ให้โดนเท”

ช่วงที่ 3 เป็นอีกหัวข้อที่ช่วยปรับความคิดและทักษะที่จำเป็นในเรื่อง “Hard skill vs Soft Skill : ทักษะความรู้ และ ทักษะทางสังคม กับการสัมภาษณ์งาน” โดย อ.ดร.ภาณุฤทธิ์ สารสมบัติ

และในช่วงสุดท้ายเป็นการจำลองสถานการณ์สัมภาษณ์งานเพื่อเป็นการฝึกทักษะเบื้องต้นให้กับนักศึกษาก่อนที่จะต้องออกไปหางานจริง ในหัวข้อ “ฝึกสัมภาษณ์เพื่องานในฝัน” โดย อ.วิชชุตา มังคะลี อ.ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์ อ.ดร.ภาณุฤทธิ์ สารสมบัติ และ อ.อาลี ปรียากร

เห็นทั้งรอยยิ้มและบรรยากาศในวันนี้ ที่ได้ทั้งเคล็ดลับและทักษะที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง ซึ่งเป็นหนึ่งความรู้ให้นักศึกษามีความพร้อมและความมั่นใจยิ่งขึ้นก่อนต้องออกไปสู่โลกของการทำงานจริง

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา