คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ขั้นตอนแจ้งจบการศึกษา

20121103163634[1]

ขั้นตอนแจ้งจบการศึกษา

1. นักศึกษาต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและให้นักศึกษาส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่ “งานทะเบียนปริญญาตรี คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสุโขทัย ชั้น2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240”

1.1 รูปถ่ายสวมชุดครุย สีเขียวตองอ่อน ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป สําหรับพระสงฆ์ใช้รูปถ่ายที่ครองจีวรห่มแบบมังกร

1.2 ทรานสคริปตัวจริงที่บันทึกผลการเรียนทุกภาค รวมถึงภาคสุดท้ายที่จบการศึกษา 1 ฉบับ ขอได้ที่ One Stop Service

1.3 สําเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน กรณี (ภาคที่จบต้องมี X ขอจบ ยกเว้นภาคซ่อม) โดย Print จาก e-service

 – จบภาค 1 2 และ ฤดูร้อน โดยไม่มีการซ่อม ใช้สําเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน 1 ภาคสุดท้ายที่เข้าสอบ จำนวน 1 ภาค

 – จบภาคซ่อม 1 ใช้สําเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน ภาค 1 และ ภาคซ่อม 1 จํานวน 2 ภาค

 – จบภาคซ่อม 2 และ ฤดูร้อน ใช้สําเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน ภาค 2, ฤดูร้อน และ ภาคซ่อม 2 จํานวน 3 ภาค

1.4 สําเนาบัตรนักศึกษา 1 ใบ

1.5 Print ใบยืนยันการกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทํา โดยกรอกข้อมูลที่ www.mis.ru.ac.th/Ru_job.jsp

1.6 (หากต้องการใช้) นักศึกษาต้องการขอใบรับรองคณะฯ ด่วน ใช้เพื่อสมัครเรียน/งาน ฯลฯ ให้เตรียมเอกสาร ดังนี้

– ใบเสร็จค่าขอใบรับรองนักศึกษา 50 บาท (ชําระเงินที่ กองคลัง ใต้ตึกอธิการบดี ชั้น 1 – รูปถ่ายชุดนักศึกษา หรือ ชุดสุภาพ 2 นิ้ว 1 รูป (เสื้อคอปก, ไม่มีลวดลาย) นักศึกษาหญิงผมยาวควรไว้ด้านหลังไม่ปล่อยสยายมาด้านหน้า

หมายเหตุ: ใบรับรองคณะฯ มีอายุ 60 วันเท่านั้น

* * * หน่วยทะเบียน โทร. 02-310-8980

***ให้นักศึกษาส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่ “งานทะเบียนปริญญาตรี คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสุโขทัย ชั้น2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240”

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา