คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

“ซาบซึ้งจึงสืบสาน: วัฒนความงามจากรั้วรามฯ สู่การเรียนรู้ในห้องเรียน”

line-83490337372360

คณะสื่อสารมวลชนจัดกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หัวข้อ “ซาบซึ้งจึงสืบสาน: วัฒนความงามจากรั้วรามฯ สู่การเรียนรู้ในห้องเรียน” ณ บริเวณลานพระบรมราชนุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

รองศาสตราจารย์ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์ อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน และนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน จัดกิจกรรมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมี ผู้ศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์ วิชัยดิษฐ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคติชาวบ้าน ประเพณีและวัฒนธรรมไทย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติและความ สำคัญของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เบื้องหลังและที่มาของเครื่องบวงสรวงที่นิยม รวมถึงพิธีบวงสรวงบูชาตามประเพณีไทยที่ถูกต้องเหมาะสม เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563

 

 

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา