คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มิวสิควิดีโอประกอบเพลง “เธอ” : ผลงานของทีม 9 shades

จัดโดย RuTor

ผลงานของทีม 9 shades
ผู้ผ่านเข้ารอบ 6 ทีมสุดท้าย จากการประกวดมิวสิควิดีโอเพลง “เธอ” โดยคณะกรรมการ
โครงการประกวดมิวสิควิดีโอประกอบเพลง “เธอ” สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Social Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

จัดโดย RuTor

Related Posts