คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 6+6 ลูกไม้ใต้ต้นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คนต้นแบบ : คุณอรสา นาคนวล

จัดโดย คณะสื่อสารมวลชน

รางวัลชนะเลิศ คือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะสื่อสารมวลชน
ต้นแบบคือคุณอรสา นาคนวล เป็นผู้ชนะการแข่งขันฝีมือแรงงาน นานาชาติ ครั้งที่ 31 ณ ประเทศสวีสเซอร์แลนด์ ในสาขา “แฟชั่นเทคโนโลยี”

ผลงานของ

คุณดรุณี จินากุล
คุณอันนา สุวรรณวิโรจน์
คุณจามิกร วงชมพู
คุณวรนันท์ จันทร์สวี

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 6+6 ลูกไม้ใต้ต้นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งเป็นโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน 10 นาที โดยมีกลุ่มเยาวชนที่ประสบความสำเร็จจากการแข่งขันในปีก่อนๆ จำนวน 6 คนซึ่งในปัจจุบันก็ประสบความสำเร็จในชีวิตและตำแหน่งหน้าที่ เช่น เป็นเจ้าของกิจการ เป็นบุคคลสำคัญในองค์กรเอกชน และทำหน้าที่เป็นเทรนเนอร์ในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่เยาวชนรุ่นน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่การแข่งขันในอนาคต และเยาวชนที่ชนะการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งล่าสุดอีก 6 คน รวม 12 คน เป็นบุคคลต้นแบบในการดำเนินเรื่องราวของภาพยนตร์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้ประสบความสำเร็จจากเวทีแข่งขันฝีมือแรงงาน ระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ สร้างการรับรู้และส่งต่อแรงบันดาลใจให้แก่กลุ่มเยาวชน และกำลังแรงงาน ได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะฝีมือของตนเองอยู่เสมอ

โดยมีสถาบันอุดมศึกษา 12 แห่งที่เปิดสอนในสาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลจัดส่งทีมร่วมแข่งขัน ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 4) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 5) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 7) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 9) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 10) มหาวิทยาลัยศิลปากร 11) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และ12) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Social Share

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

จัดโดย คณะสื่อสารมวลชน

Related Posts