คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่อง “ศูนย์พันธ์ุ” ทีม Saansab Filmaker จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

จัดโดย RuTor

หนังสั้น “ศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” รอบ 15 ทีม สุดท้าย เรื่องที่สิบสอง ‼️ที่เข้ารอบได้แก่ เรื่อง “ศูนย์พันธ์ุ” ผลงานการประกวดของ น้องๆน.ศ. (ทีม Saansab Filmaker) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

Social Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

จัดโดย RuTor

Related Posts