คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รับสมัครนักจัดการวิทยุ RU Easy Radio รุ่น 4

  คณะสื่อสารมวลชน ร่วมกับ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ม.รามคำแหง รับสมัครนักศึกษาเพื่อทำหน้าที่นักจัดรายการวิทยุ สถานี RU EASY RADIO วิทยุข่าวสารและการจราจร เพื่อชุมชนรามคำแหง โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมจะได้รับโอากาสในการการอบรมในหลักสูตร “ผู้สื่อข่าวรายการวิทยุ” เพื่อติวเข้มเทคนิคการสื่อข่าวและการจัดรายการโดยนักจัดรายการวิทยุชื่อดัง มากประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนลงมือจัดรายการจริง คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ทุกชั้นปี ทุกคณะ ทุกสาขาวิชาและยังไม่หมดสถานภาพนักศึกษา 2. เป็นผู้ที่มีใจรักในการทำงาน เสียสละ ทุ่มเท อยากเรียนรู้ อยากพัฒนาตนเอง 3. เป็นผู้ที่ยังไม่เคยสมัครเข้ารับอบรมฯ รุ่นที่ 1 – 3 4. เป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วน และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง การสมัคร 1. รับใบสมัครด้วยตนเองที่คณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ชั้น 2 โทร. 02-3108980 2. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ลิ้งนี้ >>ใบสมัคร Ru Easy Radio รุ่น 4<< […]