ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 TCAS66 รอบที่ 3 (Admission)

E20404D9-B841-4272-9AD6-5AE57E0F40F2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 TCAS66 รอบที่ 3 (Admission)

ตามที่คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เปิดรับนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 Admission เมื่อวันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566 นั้น การดำเนินการดังกล่าวนั้นได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะสื่อสารมวลชน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 TCAS66 รอบที่ 3 (Admission)

ประกาศ-tcas-รอบ-3

แชร์เลยตอนนี้ :

ประกาศจากทางสาขา

กิจกรรมของทางสาขา