คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

“หมออุดม” หนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นที่สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและฝึก Soft skill ให้นักศึกษาเพื่อพร้อมในการทำงานได้ทันที

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ย้ำสถาบันอุดมศึกษาต้อ […]