คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ลดค่าหน่วยกิตร้อยละ 40 ภาค 1/63 ให้กับนักศึกษา ป.ตรี และนักศึกษาสมัครใหม่

มหาวิทยาลัยรามคำแหงปรับลดค่าหน่วยกิตลงร้อยละ 40 ในภาค 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาเก่าและผู้สมัครนักศึกษาใหม่ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยคณะสื่อสารมวลชนเป็น  1 ใน 9 คณะที่มีการปรับลดค่าหน่วยกิตด้วยเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบกับทุกฝ่ายในหลายด้านรวมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหงเห็นควรมีส่วนช่วยเหลือเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและนักศึกษา จึงปรับลดค่าหน่วยกิตลง 40% ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ และนักศึกษาพรีดีกรี รวมทั้งผู้สมัครนักศึกษาใหม่ในภาค 1 ปีการศึกษา 2563 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยคณะที่ได้ลดค่าหน่วยกิตร้อยละ 40 ให้กับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสื่อสารมวลชน และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” ส่วนคณะ/สถาบันที่อยู่ในกำกับฯ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งนักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยกำลังพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป คณะสื่อสารมวลชน รับสม้ครนักศึกษาใหม่ – […]

“มัท-มัทนาวดี” ว่าที่บัณฑิตสื่อสารมวลชน ภาคพิเศษ ประสบความสำเร็จด้วยคำว่า “เราทำได้”

  “เราทำได้” เป็นคำหนึ่งที่ มัท-มัทนาวดี พลรัตน์ ว่าที่บัณฑิตคณะสื่อสารมวลชน ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ใช้เสมอในช่วงที่เรียนอยู่และสิ่งนี้เองทำให้เธอเรียนจบด้วยเกรดเฉลี่ยสูงถึง 3.70    มัท-มัทนาวดี เริ่มต้นบทสนทนาด้วยการบอกว่า “หนูเป็นเด็กซิ่ว มาจากสาขาวิศวะวัสดุ  มหาวิทยาลัยปิดแห่งหนึ่ง พอเรียนไปได้ 2 ปีแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ แล้วในช่วงนั้นก็ได้ไปช่วยเพื่อนทำกิจกรรมกับเพื่อนที่เรียนสายนิเทศศาสตร์แล้วรู้สึกชอบมาก เลยตัดสินออกจากคณะที่เรียนแล้วหาที่เรียนใหม่”   เมื่อถามถึงการต่อต้านจากพ่อ-แม่ที่จะออกจากที่เดิมเพื่อหาที่เรียนใหม่ มัทตอบอย่างภูมิใจว่า พ่อ-แม่เข้าใจและสนับสนุนเต็มที่เพื่อให้ลูกได้เรียนสิ่งที่ชอบ โดยไม่กำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะต้องเรียนให้มหาวิทยาลัยปิดเท่านั้น   และสิ่งนี้เองทำให้เธอต้องมองหาที่เรียนใหม่ในสายนิเทศศาสตร์ หรือ สื่อสารมวลชน ที่จะตอบโจทย์ความสนุกในการเรียนของเธอ สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจมาเรียนที่คณะสื่อสารมวลชน ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง   “ต้องยอมรับว่าตอนแรกที่ตัดสินใจเรียนภาคพิเศษ เพราะจบได้เร็วกว่าภาคปกติค่ะ บวกกับเป็นคนที่กลัวความสบาย กลัวว่าถ้าเราทำอะไรที่มีอิสระมาก ๆ จะทำให้เราเป็นคนที่ขี้เกียจ ตอนนั้นเราทราบมาว่า การเรียนการสอนภาคพิเศษจะมีการเช็คชื่อเข้าเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์สำหรับเรา ทำให้เรามีวินัยในการเรียนมากขึ้น จึงตัดสินใจเลือกเรียนภาคพิเศษค่ะ”  – มัทนาวดีกล่าว     ทั้งนี้ด้วยความที่เธอเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ตลอดเวลา สิ่งนี้เองทำให้เธอมองว่าการเรียนภาคพิเศษที่นี่เหมาะกับเธอมาก ๆ เพราะเป็นการเรียนภาคค่ำทำให้มีเวลาในช่วงกลางวัน ไปหาความรู้อื่น […]

“เฟียต-ชนม์ชนิน” บัณฑิตเกียรตินิยมคณะสื่อสารมวลชน จบพรีดีกรีด้วยอายุ 19 ปี

  “ชนม์ชนิน พานทอง” หรือ เฟียต บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2 ที่เพิ่งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ด้วยวัยเพียง 19 ปีด้วยการเรียนระบบ Pre-degree ตั้งแต่ยังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เธอจึงถือเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชนม์ชนิน พานทอง หรือ “เฟียต” นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน อดีตนายกสโมสรนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน บอกว่าการเรียนที่ม.รามคำแหงสร้างประสบการณ์และเปิดโอกาสให้ค้นหาความถนัดของตนเอง พร้อมกับมอบความรู้ทางการศึกษาให้ได้ต่อยอดขึ้นไปเรื่อย ๆโดยเริ่มเรียนในม.รามคำแหงด้วยระบบ Pre-degree สามารถเก็บหน่วยกิตระหว่างเรียนได้ถึง 111 หน่วยกิต ทำให้เมื่อเทียบโอนเข้าเป็นนักศึกษาปกติ เรียนต่ออีกเพียงหนึ่งปีก็จบการศึกษาระดับปริญญาตรี พร้อมกับคว้าเกียรตินิยมอันดับ 2 ติดมือไปด้วย “การเรียนในม.รามคำแหง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือช่วงเรียน Pre-degree ต้องใส่ใจทั้งการเรียนในชั้นเรียนม.ปลายและการสอบในม.รามคำแหง แต่ถึงอย่างนั้นเฟียตก็มีตารางสำหรับเตรียมตัวสอบ คือการดูสื่อการสอนออนไลน์ของม.รามคำแหงวันละ 3 เทป เฉลี่ยวิชาละ 4 วัน จะแล้วเสร็จทุกวิชาที่ลงต่อเทอมก็ประมาณ 1 เดือน แม้จะหนักไปบ้างแต่ก็ผ่านมาด้วยดี อีกส่วนคือการเรียนระบบปกติ ได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกวิชาและได้เข้ามานั่งเรียนกับอาจารย์ผู้สอน ทำความเข้าใจในบทเรียนพร้อมกับทำสรุปเป็นแผนผังความคิดขึ้นมา ช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้นและไม่ต้องนั่งอ่านหนังสือทั้งเล่ม”  […]

คณะสื่อสารมวลชน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1/62 คณะสื่อสารมวลชน มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงการสื่อสารที่หลากหลายและครอบคลุม ทั้งสื่อหลักและสื่อออนไลน์  ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนนำความรู้ไปปฎิบัติงานได้จริง  และพร้อมดึงศักยภาพและเติมความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณาจารย์ที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติที่พร้อมถ่ายทอดความรู้เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้จากห้องเรียนไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างสร้างสรรค์ ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาค 1/2562 สามารถสมัครได้ที่สาขาหัวหมาก และสาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด ทั่วประเทศ >> สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน และ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562 (ทุกวัน) >>>สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ www.iregis2.ru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – 1 กรกฎาคม 2562 >>> รวมทั้งเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า โดยสามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6 >>> ผู้สนใจสามารถซื้อใบสมัครได้แล้วที่อาคาร สวป.ชั้น 1 ม.ร. หัวหมาก และที่สาขาวิทยบริการฯ ทุกแห่ง […]

คณะสื่อสารมวลชน รับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี ภาคพิเศษ

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปี 2562 จำหน่ายใบสมัคร – วันที่ 6 พ.ค. – 8 ก.ค.  2562 (เว้นวันหยุดราชการ) วันรับสมัคร – วันนี้ – 8 ก.ค.  2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) กลุ่มเรียน กลุ่ม 1 วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 17.00 – 21.00 น. กลุ่ม 2 วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.00 – 17.00 น. ระยะเวลาการศึกษา เรียน 144 หน่วยกิต 8 ภาคการศึกษา (รวมภาคฤดูร้อน)   คุณวุฒิของผู้สมัครเป็นนักศึกษาในโครงการฯเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยคุณวุฒิของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาตรี(ภาคพิเศษ) […]